CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poddało ocenie realizację konkursów „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”, które zostały uruchomione w odpowiedzi na wyzwania określone w rządowym programie „Dostępność Plus”.

Zachęcamy do lektury:  Wzrasta dostępność uczelni - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

W dniach 18 – 20 maja 2022 r. pracownice Biura Projektów Europejskich Anna Stefanowska – Strzodka i Agnieszka Nawrocka na zaproszenie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego uczestniczyły w seminarium pn.: „Równe szanse w dostępie do szkolnictwa wyższego”, które odbyło się
w Krakowie.

Na stronie internetowej Radia Opole pojawiła się informacja pt.: Politechnika Opolska przyjazna studentom z niepełnosprawnościami. Na uczelni pojawiły się m.in. nowe windy i pętle induktofoniczne oraz rozmowa z Anną Kluger – kierownikiem projektu pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku”.

Nowe windy, pętle induktofoniczne oraz wdrożenie wytycznych zapewniających przestrzeganie standardów dostępności dydaktycznej, cyfrowej, architektonicznej – to tylko część inicjatyw na Politechnice Opolskiej z myślą o studentach z niepełnosprawnościami.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Karolina Frąk, termin realizacji: 01 – 02.06.2021r., w godz.: 900 – 1345 w tym 15 min. przerwy).

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Karolina Frąk, termin realizacji: 26 – 27.04.2021r., w godz.: 900 – 1345 w tym 15 min. przerwy).

Szanowni Państwo, w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na szkolenie pt.: „Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym” realizowane w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój adresowane do KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI, zapraszamy do składania aplikacji.

Szanowni Państwo, w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na szkolenie pt.: „Obsługa osób z niepełnosprawnościami dla pracowników administracyjnych i osiedla akademickiego Politechniki Opolskiej” realizowane w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój adresowane do KADRY ADMINISTRACYJNEJ i TECHNICZNEJ UCZELNIzapraszamy do składania aplikacji.

Szanowni Państwo, w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na szkolenie pt.: „Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością” realizowane w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  adresowane do KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ UCZELNI, zapraszamy do składania aplikacji.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wznawiamy realizację szkoleń planowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne SARS-CoV-2 planuje się, że szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wszelkich zaleceń Rządu RP.  

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego - Nauka bez Barier, zachęcający środowiska akademickie, w tym również osoby z niepełnosprawnością do dzielenia się ciekawymi projektami, a przedsiębiorców do współpracy ze światem nauki.