CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” – AKTUALIZACJA z dnia 23.06.2021 r.

L.P.

TERMIN:

NAZWA SZKOLENIA:

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

GODZINY SZKOLENIA:

1.

08.04.2021 r.

Student ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w procesie dydaktycznym

15

budynek WWFiF
(nr 9), Opole
ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Joanna Piwowońska, Anna Rdest, Agata Szal

9.00 – 15.00

w tym: 3 x 30 min. przerwa

UWAGA ZMIANA!

W ZWIĄZKU Z FORMĄ ZDALNĄ SZKOLEŃ PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE GODZINY:

9.00 – 13.45

w tym: 1 x 15 min. przerwa

2.

09.04.2021 r.

15

3.

10.03.2021 r.

Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością

15

budynek WWFiF
(nr 9), Opole
ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Anna Rdest, Agata Szal

4.

11.03.2021 r.

Student/doktorant z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie dydaktycznym

15

budynek WWFiF
(nr 9), Opole
ul. Prószkowska 76, sala: 124

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Anna Rdest, Agata Szal

5.

12.03.2021 r.

15

6.

11.03.2021 r.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami dla pracowników administracyjnych i osiedla akademickiego Politechniki Opolskiej

15

budynek WWFiF
(nr 9), Opole
ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Artur Then,

Ewa Miszczak

7.

16.03.2021 r.

Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością oraz w zakresie likwidacji różnego typu barier architektonicznych oraz informacyjno – komunikacyjnych dla pracowników Centrum Inwestycji i Remontów oraz Działu Gospodarczo – Technicznego Politechniki Opolskiej

8

budynek WWFiF
(nr 9), Opole
ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Artur Then, Katarzyna Balwierz

8.

17.03.2021 r.

8

9.

02.03.2021 r.

Dostępność serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników administracyjnych prowadzących serwisy internetowe Politechniki Opolskiej

10

budynek WWFiF

(nr 9), Opole

ul. Prószkowska 76, sala: 124

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Paweł Starościak, Joanna Laszczak

10.

03.03.2021 r.

10

11.

09.03.2021 r.

Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym

15

budynek WWFiF

(nr 9), Opole

ul. Prószkowska 76, sala: 124

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Artur Then,

Ewa Miszczak

12.

10.03.2021 r.

15

13.

02.03.2021 r.

Student z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu i mowy w procesie dydaktycznym

15

budynek WWFiF

(nr 9), Opole

ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Katarzyna Balwierz, Natalia Wasielewska

14.

03.03.2021 r.

15

15.

01.06.2021 r.

Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym

15

budynek WWFiF

(nr 9), Opole

ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

Artur Then, Karolina Frąk

16.

02.06.2021 r.

15

17.

25.03.2021 r.

Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym

15

budynek WWFiF

(nr 9), Opole

ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Artur Then, Karolina Frąk

18.

26.03.2021 r.

15

19.

18.03.2021 r.

Obsługa osób z niepełnosprawnością oraz dostosowanie materiałów dydaktycznych dla pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej

15

budynek WWFiF

(nr 9), Opole

ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

FORMA ZDALNA SZKOLENIA

Artur Then, Katarzyna Balwierz

20.

28.06.2021 r.

Obsługa osób z niepełnosprawnością dla pracowników Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej

15

budynek WWFiF

(nr 9), Opole

ul. Prószkowska 76, sala: 30

UWAGA ZMIANA!

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE W FORMIE STACJONARNEJ

budynek Łącznik Opole, ul. Mikołajczyka 16,

sala: 39B

Katarzyna Balwierz, Natalia Wasielewska

UWAGA ZMIANA!

W ZWIĄZKU Z FORMĄ STACJONARNĄ SZKOLEŃ PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE GODZINY:

10.00 – 14.45

w tym: 1 x 15 min. przerwa