CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Rekrutacja – zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” - Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”.

Pliki do pobrania: Zarządzenie 8/2021.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do Biura Projektu następujące dokumenty:

UWAGA: Szanowni Państwo, pobierając dokumenty rekrutacyjne proszę zwrócić uwagę, by w przypadku możliwości wydruku czarno – białego pobrać wersję dokumentów czarno – białą, natomiast w przypadku możliwości wydruku kolorowego pobrać wersję dokumentów kolorową.

Jednocześnie informujemy o możliwości wydruku ww. dokumentacji w Biurze projektu.

Wersja czarno-biała (drukarka czarno-biała):

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE
  2. DEKLARACJĘ UDZIAŁU W PROJEKCIE,
  3. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA
  4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Wersja kolorowa (drukarka kolorowa):

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE
  2. DEKLARACJĘ UDZIAŁU W PROJEKCIE,
  3. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA
  4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”.

Pliki do pobrania: