CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną  SARS-CoV-2 podjęto decyzję  o tymczasowym zawieszeniu realizacji  wszystkich szkoleń planowanych w ramach projektu pn.:  „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończono rekrutację na niżej wskazane szkolenia. Niestety z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną Koronawirus SARS-CoV-2 podjęto decyzję o przesunięciu terminu realizacji tych szkoleń.

Na stronie internetowej Radia Opole pojawiła się informacja pt.: Politechnika Opolska uruchomiła Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. "To zarazem ewolucja i rewolucja" oraz rozmowa z Panią dr Małgorzatą Wróblewską – Kierownikiem Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o realizowanym przez Politechnikę Opolską projekcie pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku”.

Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pojawiła się informacja o realizowanym przez Politechnikę Opolską projekcie pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku”. Zachęcamy do lektury!

Zarządzeniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.03.2020 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Opolskiej w pionie Rektora utworzono jednostkę organizacyjną o nazwie Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.04.2020 r.