CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończono rekrutację na niżej wskazane szkolenia. Niestety z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną Koronawirus SARS-CoV-2 podjęto decyzję o przesunięciu terminu realizacji tych szkoleń.

  1. Szkolenie dla KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI: Student ze spektrum autyzmu i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w procesie dydaktycznym
  2. Szkolenie dla KADRY ADMINISTRACYJNEJ i TECHNICZNEJ UCZELNI: Obsługa osób z niepełnosprawnościami dla pracowników administracyjnych i osiedla akademickiego Politechniki Opolskiej
  3. Szkolenie dla KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ UCZELNI: Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością 

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór na następujące szkolenia:

Szkolenia dla KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI:

Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 24 – 25.11.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 15);

Student z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu i mowy w procesie dydaktycznym (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 26 – 27.11.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 15);

Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 30.11. – 01.12.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 15);

Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 02. – 03.12.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 15);

Student/doktorant z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie dydaktycznym (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 27 – 28.10.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 15);

Szkolenia dla KADRY TECHNICZNEJ UCZELNI:

Dostępność serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami dla pracowników administracyjnych prowadzących serwisy internetowe Politechniki Opolskiej (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 17 – 18.11.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 10;

Obsługa osób z niepełnosprawnością oraz dostosowanie materiałów dydaktycznych dla pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej (czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, termin realizacji: 08.12.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 15);

Obsługa osób z niepełnosprawnością dla pracowników Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej (czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, termin realizacji: 09.12.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 15);

Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością oraz w zakresie likwidacji różnego typu barier architektonicznych oraz informacyjno – komunikacyjnych dla pracowników Centrum Inwestycji i Remontów oraz Działu Gospodarczo – Technicznego Politechniki Opolskiej (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, termin realizacji: 09. – 10.11.2020 r., miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5 sala 16, ilość miejsc: 8);

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do Biura Projektu w terminie do 23.10.2020 r. następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy na szkolenie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu na Uczelni lub zaświadczeniem o świadczeniu na rzecz Uczelni usług na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz kopiami zaświadczeń, certyfikatów itp. potwierdzających udział w aktywnościach prorozwojowych,
  2. deklarację udziału w projekcie;
  3. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  4. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory ww. dokumentów oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” dostępne są na stronie internetowej projektu: https://uczelniadostepna.po.opole.pl/index.php/rekrutacja

BIURO PROJEKTU:

Opole, ul. Prószkowska 76 - budynek 5:

pok. 109 – mgr Anna Kluger, mgr Agnieszka Nawrocka

pok. 109 a – mgr Anna Stefanowska - Strzodka

pok. 3 – mgr Renata Piórkowska