CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Karolina Frąk, termin realizacji: 26 – 27.04.2021r., w godz.: 900 – 1345 w tym 15 min. przerwy).

JEST TO OSTATNIE JUŻ SZKOLENIE z cyklu kursów organizowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

POZOSTAŁO JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC. 

SZKOLENIA DAJĄ NIEPOWTARZALNĄ SZANSĘ NA PODNIESIENIE SWOICH KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ! 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 szkolenie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM (w załączeniu Instrukcja korzystania z programu ZOOM). 

Przekazane dotychczas przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne pozostają aktualne – nie jest wymagalne ich ponownie złożenie. 

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do Biura Projektu
w terminie do 16.04.2021 r.następujące dokumenty: 

  1. formularz zgłoszeniowy na szkolenie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu na Uczelni lub zaświadczeniem o świadczeniu na rzecz Uczelni usług na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz kopiami zaświadczeń, certyfikatów itp. potwierdzających udział w aktywnościach prorozwojowych,
  2. deklarację udziału w projekcie;
  3. zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  4. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory ww. dokumentów oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych

w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” dostępne są na stronie internetowej projektu: https://uczelniadostepna.po.opole.pl/ 

Życzymy dużo zdrowia! 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu. 

BIURO PROJEKTU: 

Opole, ul. Prószkowska 76 - budynek 5:

  • pok. 109 – mgr Anna Kluger, mgr Agnieszka Nawrocka
  • pok. 109 a – mgr Anna Stefanowska - Strzodka