Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Karolina Frąk, termin realizacji: 01 – 02.06.2021r., w godz.: 900 – 1345 w tym 15 min. przerwy).

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym (prowadzący: Artur Then, Karolina Frąk, termin realizacji: 26 – 27.04.2021r., w godz.: 900 – 1345 w tym 15 min. przerwy).

Szanowni Państwo, w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na szkolenie pt.: „Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym” realizowane w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój adresowane do KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI, zapraszamy do składania aplikacji.

Szanowni Państwo, w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na szkolenie pt.: „Obsługa osób z niepełnosprawnościami dla pracowników administracyjnych i osiedla akademickiego Politechniki Opolskiej” realizowane w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój adresowane do KADRY ADMINISTRACYJNEJ i TECHNICZNEJ UCZELNIzapraszamy do składania aplikacji.

Szanowni Państwo, w związku ze zwolnieniem się jednego miejsca na szkolenie pt.: „Podnoszenie świadomości o osobach z niepełnosprawnością” realizowane w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  adresowane do KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ UCZELNI, zapraszamy do składania aplikacji.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wznawiamy realizację szkoleń planowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne SARS-CoV-2 planuje się, że szkolenia będą odbywać się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wszelkich zaleceń Rządu RP.  

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego - Nauka bez Barier, zachęcający środowiska akademickie, w tym również osoby z niepełnosprawnością do dzielenia się ciekawymi projektami, a przedsiębiorców do współpracy ze światem nauki.

20 września 2020 r. minął rok od wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy zawarte w tej regulacji mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami czyli osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom warunki do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynków i usług administracji publicznej i innych podmiotów publicznych (np. szkół, instytucji kultury, palcówek służby zdrowia, pływalni).

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną  SARS-CoV-2 podjęto decyzję  o tymczasowym zawieszeniu realizacji  wszystkich szkoleń planowanych w ramach projektu pn.:  „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończono rekrutację na niżej wskazane szkolenia. Niestety z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną Koronawirus SARS-CoV-2 podjęto decyzję o przesunięciu terminu realizacji tych szkoleń.

Na stronie internetowej Radia Opole pojawiła się informacja pt.: Politechnika Opolska uruchomiła Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. "To zarazem ewolucja i rewolucja" oraz rozmowa z Panią dr Małgorzatą Wróblewską – Kierownikiem Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o realizowanym przez Politechnikę Opolską projekcie pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku”.