Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną  SARS-CoV-2 podjęto decyzję  o tymczasowym zawieszeniu realizacji  wszystkich szkoleń planowanych w ramach projektu pn.:  „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu rekrutacji do czasu wyczerpania wolnych miejsc na następujące szkolenia:

Szkolenia dla KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI:

 • Student z niepełnosprawnością narządu wzroku w procesie dydaktycznym   (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5  sala 16 , ilość miejsc: 15);
 • Student z niepełnosprawnością narządu słuchu, zaburzeniami głosu i mowy w procesie dydaktycznym   (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5  sala 16 , ilość miejsc: 15);
 • Student z chorobą przewlekłą, w tym choroby układu oddechowego i krążenia, pokarmowego, układu moczowo – płciowego i inne, w procesie dydaktycznym   (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5  sala 16 , ilość miejsc: 15);
 • Student z niepełnosprawnością narządu ruchu i neurologiczną w procesie dydaktycznym   (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5  sala 16 , ilość miejsc: 15);
 • Student/doktorant z zaburzeniami zdrowia psychicznego w procesie dydaktycznym  (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5  sala 16 , ilość miejsc: 15); 

Szkolenia dla KADRY TECHNICZNEJ UCZELNI:

 • Dostępność serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami  dla pracowników administracyjnych prowadzących serwisy internetowe Politechniki Opolskiej  (czas trwania: 2 dni szkoleniowe, miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5  sala 16 , ilość miejsc: 10;
 • Obsługa osób z niepełnosprawnością  oraz dostosowanie materiałów dydaktycznych  dla pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej  (czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5  sala 16 , ilość miejsc: 15);
 • Obsługa osób z niepełnosprawnością  dla pracowników Centrum Obsługi Studenta  Politechniki Opolskiej  (czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, miejsce: Instytut Konfucjusza, Opole, ul. Prószkowska 76 bud. 5  sala 16 , ilość miejsc: 15); 

Terminy realizacji szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie i zależne będą od rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2.

Życzymy dużo zdrowia!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

BIURO PROJEKTU:

Opole, ul. Prószkowska 76 - budynek 5:

 • pok. 109 – mgr Anna Kluger, mgr Agnieszka Nawrocka

 • pok. 109 a – mgr Anna Stefanowska - Strzodka

 • pok. 3 – mgr Renata Piórkowska