20 września 2020 r. minął rok od wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy zawarte w tej regulacji mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami czyli osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom warunki do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania z budynków i usług administracji publicznej i innych podmiotów publicznych (np. szkół, instytucji kultury, palcówek służby zdrowia, pływalni).

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną  SARS-CoV-2 podjęto decyzję  o tymczasowym zawieszeniu realizacji  wszystkich szkoleń planowanych w ramach projektu pn.:  „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończono rekrutację na niżej wskazane szkolenia. Niestety z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną Koronawirus SARS-CoV-2 podjęto decyzję o przesunięciu terminu realizacji tych szkoleń.

Na stronie internetowej Radia Opole pojawiła się informacja pt.: Politechnika Opolska uruchomiła Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. "To zarazem ewolucja i rewolucja" oraz rozmowa z Panią dr Małgorzatą Wróblewską – Kierownikiem Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o realizowanym przez Politechnikę Opolską projekcie pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku”.

Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pojawiła się informacja o realizowanym przez Politechnikę Opolską projekcie pn.: „Dać szansę! Uczenia na miarę XXI wieku”. Zachęcamy do lektury!

Zarządzeniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.03.2020 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Opolskiej w pionie Rektora utworzono jednostkę organizacyjną o nazwie Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.04.2020 r.