Zarządzeniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.03.2020 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Opolskiej w pionie Rektora utworzono jednostkę organizacyjną o nazwie Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.04.2020 r.

Zakres działania Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: BWON) określa Regulamin Biura Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 48/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 28.05.2020 r.

W  BWON zatrudnione zostały dwie osoby:  Kierownik BWON - dr Małgorzata Wróblewska oraz Referent ds. administracyjnych  świadczący usługi asysty wspomagającej w BWON – mgr Tomasz Kętrzyński.

Siedziba BWON mieści się pod adresem: 45 – 271 Opole ul. S. Mikołajczyka 16, pok. nr 102 (Centrum Obsługi Studenta)

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami BWON:

dr Małgorzata Wróblewska

  • tel. 603 286 742, 77 449 88 28
  • e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Tomasz Kętrzyński

  • tel. 77 449 88 28
  • e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

inż. Bartosz Bertelsen

  • tel. 77 449 88 28
  • e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

01 02