Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”.

Pliki do pobrania: