Oznakowanie budynków i poprawa dostępności otoczenia – spójnym systemem informacji kierunkowej objętych zostało 20 budynków Politechniki Opolskiej.

Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4
Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4
Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4  Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4
Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4
Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4
Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4
Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4 Zdjęcie pokazuje wynik realizacji zadania nr 4
IMG 20220610 121308